Music Video

ผ้าเช็ดหน้า
a listener bot

ผ้าเช็ดหน้า เราจะซับน้ำตาเวลาคุณเศร้า

การระบาย = ความโล่งใจ แต่การระบายกับคนผิดคนนั้นกลับสร้างปัญหาให้หนักใจมากขึ้นไปอีก หากคุณอยากจะระบายปัญหากับใครบางคน แต่อดคิดไม่ได้ว่า เขาจะมองคุณยังไง เขาจะนำไปพูดต่อไหม เขาจะตัดสินคุณหรือเปล่า ไม่อยากส่งต่อความเศร้าให้ผู้อื่น ไม่อยากให้คนเห็นว่าอ่อนแอ 

เมื่อคุณต้องการระบายสิ่งที่อัดอั้นตันใจ แต่ไม่รู้จะพูดคุยกับใคร “ผ้าเช็ดหน้า a lister bot” คือ Bot Chat และเพื่อน ที่พร้อมรับฟังปัญหา โดยจะไม่ตัดสินคุณ น้องผ้าจะรับคุณฟังด้วยใจ ให้พื้นที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง มีเวลาให้คุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราเชื่อว่า “การระบาย” นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาความรู้สึกอัดอั้นใจได้ หากผู้เล่าได้มี “ผู้ฟังที่ดี” อยู่ข้างกาย

virus-artwork

6002267

Chanista Supasuk

logo_bw-01

Digital Art, Computer Art, 2021

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. (662) 997-2200
ติดต่อ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 5204

DGA LOGO
RSU LOGO
CPA_Logo-17

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: