2D Animation

Embrace Your Inner Child

สิ่งที่สำคัญในการเติบโต เป็นผู้ใหญ่แต่มักถูกมองข้ามนั้นคือ “ความเป็นเด็ก” ซึ่งเป็นสิ่งที่มักถูกกดทับด้วยสภาพ แวดล้อมต่าง ๆ ที่บีบบังคับให้ต้อง “โต” การเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่การยอมแพ้ให้กับสภาพแวดล้อมรอบข้าง แต่เป็นการยอมรับ และรักษาตัวตนของตัวเองเอาไว้ ดังนั้น ทุกคนสามารถรักษาความเป็นเด็กเอาไว้เพื่อเติมเต็มความเป็นผู้ใหญ่ให้สมบูรณ์

virus-artwork

6001197

Nuttapon Piputchareonwong

logo_bw-01

Digital Art, Computer Art, 2021

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. (662) 997-2200
ติดต่อ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 5204

DGA LOGO
RSU LOGO
CPA_Logo-17

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: