Music Video

Music Video - ช่างเธอ (Don't Care)

เพลงนี้สื่อถึง เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่งที่…!
ฝ่ายหญิงนั้น “เยอะไปหน่อย” และพยายามจะทำตัวให้มีความสำคัญ และทำตัวให้มีอิทธิพลเหนือฝ่ายชาย  เพื่อให้ฝ่ายชายทำตามเธอ 

อาจจะเป็นเพราะเธอมีรูปร่างหน้าตาที่ดี เลยทำให้เธอทำตัวเช่นนั้น ส่วนฝ่ายชายก็เริ่มมีอาการชัดเจนว่าจะไม่ทนต่อไปแล้ว และขอตัดขาดจากฝ่ายหญิง แต่ฝ่ายหญิงยังคง “ยื้อ”

และพยายามจะแสดงความเป็นต่อ โดยคิดว่าฝ่ายชายนั้นไม่กล้าทิ้งเธอไปไหนหรอก

แต่ความจริงนั้นไม่เป็นอย่างที่ฝ่ายหญิงคิดเลยสักนิด

virus-artwork

6002736

Thanakrit Sangsuriyaporn

logo_bw-01

Digital Art, Computer Art, 2021

คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร. (662) 997-2200
ติดต่อ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต 5204

DGA LOGO
RSU LOGO
CPA_Logo-17

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: